WhishMatch watermark

This site is made for free-spirited people and serves as a dating site for people of legal age, according to the laws of their country of residence.

Here you will find erotic amateur photos, videos, stories, ads, chats, etc. Here you might find your neighbour, colleague or friend.

We condemn any form of insult, violence or racism.

We support people of all kinds of sexual orientations.

Our members are at our discretion.

We will fight against any form of child abuse.

If you are here voluntarily and you agree with us, press ENTER to enter the site. If you do not agree with the abovementioned, please leave the site.


Jsme šťastni za každého návštěvníka. Sdílejte fotografie a videa, účastněte se rozhovorů nebo se seznamte s novými lidmi. Vstupem na stránku whishmatch.com, vyjadřujete souhlas s domluvenými podmínkami a pravidly.

Kdo se může připojit k WhishMatch-i?

Jste dospělý (starší 18 let), kompetentní a registrovaný uživatel. Musíte ctít zákony vaší země a musíte se chovat s úctou k ostatním návštěvníkům.

Uživatelský účet

Uživatelský účet (dále "Účet") se uděluje po úspěšné registraci na stránce "whishmatch.com/register". Pro každou registraci uživatel musí uvést své potřebné údaje (jméno nebo přezdívku, heslo, email, pohlaví, zemi, region) a udělit souhlas se smluvními podmínkami.

Každý uživatel může mít pouze jeden registrovaný Účet.

Základní Účet je zdarma.

Váš Účet na stránce whishmatch.com můžete kdykoliv zrušit na vlastní přání bez jakéhokoliv zdůvodnění. Stejně tak provozovatel (administrátor) může zrušit váš Účet, např. na základě porušení podmínek a to bez uvedení důvodu. Zrušení Účtu nepředstavuje ochranu od zákonných dopadů za činnost, kterou jste vyvíjeli v rámci vašeho Účtu.

Bezpečnost

Nedovolte přístup k vašemu Přihlášení neoprávněným osobám. WhishMatch není odpovědný za postup uživatelů, kterým mohou způsobit škodu sobě nebo jiným uživatelům.

Obsah

Vy jste odpovědní za váš obsah a on nesmí ohrožovat práva jakékoliv jiné osoby. Máme radost z vašich fotografií, videí, textů a dalších obsahů, ale právo na zveřejnění se nezískává automaticky.

Během zveřejnění obsahům, nám dáváte exkluzivní povolení na jeho zveřejnění bez časového ohraničení. Toto povolení je bezplatné a geograficky neohraničené.

Obsah webové stránky můžete používat pouze pro vlastní potřeby. Kopírování nebo distribuce materiálů je zakázána. Webová stránka se může používat pouze se svolením administrátora. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek se bude požadovat náhrada škody soudní cestou.

Poplatky

Upozorňujeme Vás, že za následující služby na webové stránce whishmatch.com je možný poplatek:

  • Používání webové stránky bude zdarma do 01. ledna 2018.

Služby s poplatkem se ukazují spolu s poplatkem z Ceníku. Ceník služeb s poplatkem dopředu informuje uživatele o nákladech vázaných na službu a způsob jejich výpočtu.

Jestliže služba, kterou uživatel zaplatil, nebude dostupná do 24 hodin, uživatel dostane finanční kompenzaci v plné výši placené služby v podobě kupónu na použití dalších služeb servisu whishmatch.com.

Co je nejdůležitější?

My ctíme zákony dané země a naše uživatele. Chováme se způsobem, který je v hranicích smluvních podmínek a norem slušného chování.

Platné zákony

Smlouvy, dohody, registrace uživatele a další právní vztahy, které se vytváří mezi koncovým uživatelem, provozovatelem na základě přístupu uživatele na webovou stránku whishmatch.com se řídí platnými zákony Chorvatské republiky v době uzavření této smlouvy a založením dalších právních vztahů. Všechny eventuální spory týkající se této stránky bude snaha řešit smírnou cestou, dohodou. Pokud toto nebude úspěšné, pro všechny spory je příslušný soud v Záhřebu, Chorvatská republika.

Práva a povinnosti provozovatele

Smluvní pravidla a podmínky se mohou kdykoliv změnit v jakékoliv chvíli a změny platí od chvíle jejich uveřejnění.

Abychom dosáhli větší bezpečnosti, máme právo kontroly Účtu, chování uživatelé a obsahu. Pokud potvrdíme, že dochází k porušování pravidel, Účet na webové stránce whishmatch.com můžeme smazat bez jakéhokoliv vysvětlení. Sami rozhodujeme o obsahu webové stránky a jeho uveřejnění nebo neuveřejnění.

Služba je zdroj zábavy a ne místo pro skladování údajů. Proto svoje údaje můžete archivovat jiným způsobem a my neodpovídáme za ztrátu nebo poškození údajů.

VVaši emailovou adresu můžeme používat pro komerční účely nebo posílání upozornění. Pokud uvedete nesprávnou emailovou adresu, můžeme zrušit Účet.

Potřeba cookies

Cookies nám pomáhají v nabízení služeb. Používáním našich služeb souhlasíte s povolením cookies.

Cookies jsou údaje, které se ukládají na vašem počítači nebo přístroji, který používáte a ukládají se z webové stránky, kterou jste navštívili.

Cookies obyčejně chrání nastavení pro webové stránky a usnadňují tak budoucí práci se stránkou.

NNa stránce whishmatch.com se používají cookies pro vytváření analýzy o počtu návštěv, a také pro personalizaci obsahu a inzerce.

Cookies používáme v případech, jako jsou tyto:

  • registrace a přihlášení
  • automatické přihlášení
  • údaje o internetové analýze (např. Google Analytics)
  • uživatelské úpravy
Potřeby Google Analytics platformy

Google Analytics je nástroj společnosti Google, který vlastníkům webové stránky umožňuje získávat statistické údaje o uživatelích a tento nástroj používáme pro potvrzení způsobu, kterým naši uživatelé využívají naši webovou stránku.

V rámci služby Universal analytics, webová stránka whishmatch.com používá “protokol pro měření” , který umožňuje dohled nad chováním uživatelů s pomocí“ID uživatele”, tj. anonymního identifikátoru. Nikdy neodesíláme osobní údaje.

Nás přede vším zajímá, které stránky přesně na whishmatch.com uživatel navštívil, které služby na webové stránce využíval/a a jak často. V tom jsou zahrnuty výhradně údaje, které se shromažďují z navigace uživatele na stránce whishmatch.com.

I když jsou údaje anonymní, nikdy je nebudeme sdílet s ostatními. Určeny jsou výhradně pro potřeby administrátora a vlastníka stránky whishmatch.com. Slouží výhradně pro umožnění postupných zlepšení na naší stránce tak, abychom ji přizpůsobili co nejvtěšímu možnému počtu uživatelů.