WhishMatch watermark

This site is made for free-spirited people and serves as a dating site for people of legal age, according to the laws of their country of residence.

Here you will find erotic amateur photos, videos, stories, ads, chats, etc. Here you might find your neighbour, colleague or friend.

We condemn any form of insult, violence or racism.

We support people of all kinds of sexual orientations.

Our members are at our discretion.

We will fight against any form of child abuse.

If you are here voluntarily and you agree with us, press ENTER to enter the site. If you do not agree with the abovementioned, please leave the site.

Súkromie

Vaše údaje chránime najlepšie ako vieme.


Na čo sa môžete spoľahnúť

Sami spracujeme údaje, v súlade so zákonom.

Od vás nevyžadujeme viac údajov, ako tie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na registráciu. Ukladáme ich bezpečne na dobu neurčitú.

Nezhromažďujeme žiadne iné údaje, ktoré ste nám vy osobne neposkytli.

Meriame obratn na internetovej stránke, avšak zhroaždené údaje používame iba na obchodné alebo interné účely.

Nezodpovedáme za autentickosť a presnosť fotografií, videozápisov a ostatných údajov.


Čo od vás očakávame

Údaje nám poskytujete dobrovoľne. Tieto údaje sú presné a preveriteľné. V opačnom prípade máme, vzhľadom na ochranu iných osôb, právoé na zamrznutie alebo zrušenie vášho užívateľského účtu.

Súhlasíte so spracovaním vašich údajov, fotografií a videozápisov.

Vy ste zodpovední za údaje, fotografie a videozápisy, ktoré ste uverejnili na WhishMatch-i.

Rešpektujte súkromie ostatných členov.