WhishMatch watermark

This site is made for free-spirited people and serves as a dating site for people of legal age, according to the laws of their country of residence.

Here you will find erotic amateur photos, videos, stories, ads, chats, etc. Here you might find your neighbour, colleague or friend.

We condemn any form of insult, violence or racism.

We support people of all kinds of sexual orientations.

Our members are at our discretion.

We will fight against any form of child abuse.

If you are here voluntarily and you agree with us, press ENTER to enter the site. If you do not agree with the abovementioned, please leave the site.


Tešíme sa z každej návštevy. Podeľte sa o fotografie a videozápisy, podieľajte sa na rozhovoroch alebo sa zoznámte s novými osobami. Vstupom na stránku whishmatch.com vyjadrujete svoj súhlas so stanovenými podmienkami a ustanoveniami.

Kto sa môže pridať ku WhishMatch-u?

Ste dospelý (viac ako 18 rokov), oprávnený a registrovaný užívateľ. Musíte dodržiavať zákony svojej krajiny a správať sa s úctou voči iným užívateľom.

Užívateľský účet

Užívateľský účet (ďalej ako: "Účet") sa udeľuje po úspešnej registrácii na stránke "whishmatch.com/register". Pri registrácii musí užívateľ udať všetky potrebné údaje (meno alebo prezývku, heslo, e-mail, pohlavie, krajinu, región) a dať svoj súhlas so zmluvnými podmienkami a ustanoveniami

Každý užívateľ môže mať zaregistrovaný iba jeden Účet.

Základný Účet je bezplatný.

Vaš Účet na stránke whishmatch.com môžete zrušiť v ktoromkoľvek okamihu podľa vlastného želania a bez akéhokoľvek vysvetlenia. Operátor (administrátor) môže Váš Účet tiež zrušiť, napr. na základe porušenia akýchkoľvek z uvedených podmienok alebo ustanovení, resp. tak môže urobiť aj bez udania dôvodu. Zrušenie Účtu nie je ochranou pred zákonnými následkami konania, ktoré ste podnikli v rámci svojho Účtu.

Bezpečnosť

Nedovoľte prástup k svojmu Účtu neoprávneným osobám. WhishMatch nezodpovedá za konanie užívateľa, ktorým môže spôsobiť škodu sebe alebo iným užívateľom.

Obsah

Ste zodpovedný za svoj obsah, pričom tento nesmie ohrozovať práva ktorejkoľvek inej osoby. Tešíme sa z Vašich fotografií, videozápisov, textov a iných obsahov, no právo na zverejnenie sa nezískava automaticky.

Pri zverejňovaní obsahov nám poskytujete exkluzívne povolenie na jeho zverejňovanie bez časového obmedzenia. Toto povolenie je bezplatné a časovo neobmedzené.

Obsah webstránky smiete používať výhradne na vlastné potreby. Kopírovania a distribuovanie materiálov je zakázané. Webstránka sa smie používať na dosahovanie zisku len s povolením administrátora. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto ustanovení sa bude požadovať nahradenie škody v súdnom konaní.

Poplatky

Oznamujeme Vám, že na webstránke whishmatch.com je možné spoplatnenie nasledovných služieb:

  • Používanie tejto webstránky bude bezplatné do 01. januára 2018.

Platené služby sa vždy znázorňujú ako také, a popri nich sa vždy uvádza aj ich príslušný Cenník. Cenníky platených služieb sa vždy najprv oznámia užívateľovi s cieľom informovať ho o nákladoch na vybranú službu a spôsobe ich vyúčtovania.

Ak služba, za ktorú užívateľ zaplatil, nebude dostupná v priebehu 24 hodín, získava užívateľ finančnú náhradu v plnej výške uhradenenj služby vo forme bonu na využívanie iných služieb servisu whishmatch.com.

Čo je najdôležitejšie?

My rešpektujeme zákony danej krajiny a všetkých našich užívateľov. Správame sa spôsobom, ktorý je v rozmedzí zmluvných ustanovení a podmienok, ako aj noriem slušného správania.

Platná legislatíva

Dohody, zmluvym, registrácie užívateľa a ďalšie právne vzťahy, ktoré sa nadväzujú medzi cieľovým užívateľom a operátorom na základe prístupu užívateľa na webstránku whishmatch.com, sú v príslušnosti platných zákonov Chorvátskej republiky v okamihu uzavretia tejto dohody a ďalších právnych vzťahov. Všetky prípadné spory s touto internetovou stránkou sa pokúsime vyriešiť najprv zmierom a dohodou. Pokiaľ takáto snaha nebude úspešná, bude pre všetky spory príslušný súd Chorvátskej republiky v Záhrebe.

Práva a povinnosti operátora

Zmluvné ustanovenia a podmienky sa môžu zmeniť v ktoromkoľvek okamihu, pričom budú tieto zmeny platné od okamihu ich zverejnenia.

Za účelom vyššej bezpečnosti máme právo na dohľad nad Účtom, správaním užívateľa a jeho obsahu. Ak stanovíme, že dochádza k porušeniu pravidiel, môžeme Účet na webstránke whishmatch.com zrušiť bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia. Sami vykonáme rozhodnutie o obsahu webstránky a jeho uverejňovaní alebo neuverejňovaní.

Servis je zdrojom zábavy a nie miestom na uloženie údajov. Svoju údaje si preto musíte archivovať iným spôsobom, nakoľko my nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov.

Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na komerčné účely alebo zasielanie oznamov. Ak uvediete nesprávnu e-mailovú adresu, môžeme Vám Účet zrušiť.

Použitie cookies

Cookies nám pomáhajú pri poskytovaní služieb. Používaním našich služieb súhlasíte s použitím cookies.

Cookies sú údaje, ktoré sa ukladajú na Vašom účte alebo zariadení, ktoré používate a pochádzajú z webovej stránky, ktorú ste navštívili.

Cookies obyčajne zachovávajú Vaše nastavenia z webstránky a uľahčujú Vám budúcu návštevu na stránke.

Na stránke whishmatch.com sa Cookies používajú na vykonávanie analýzy o počte návštev, ako aj osobnom prispôsobení obsahov a inzercie.

Cookies používame v nasledujúcich prípadoch:

  • registrácia a prihlásenie
  • automatické prihlásenie
  • údaje o internetovej analýze (napr. Google Analytics)
  • nastavenie užívateľského účtu
Použitie Google Analytics platformy

Google Analytics je nástroj spoločnosti Google umožňujúci majiteľom webstránok získavanie štatistických údajov o ich užívateľoch, pričom tento nástroj používame na stanovenie spôsobu, ktorým užívatelia používajú našu webstránku.

V rámci služby Universal analytics používa stránka web-stranica whishmatch.com “protokol na meranie” umožňujúci dohľad nad správaním jednotlivých užívateľa pomocou “ID užívateľa”, tj. anonymného identifikátora. Osobné údaje nikdy neposielame.

Predovšetkým nás zaujíma, ktoré presne stránky na whishmatch.com užívateľ navštívil, ktoré služby na webstránke a ako často používal/-la. Toto zahŕňa výhradne údaje, zhromaždené na základe navigácie užívateľa na stránke whishmatch.com.

Hoci sú údaje anonymné, nikdy sa o ne nebudeme deliť s inými osobami. Sú určené výhradne pre potreby administrátora a majiteľa stránky whishmatch.com. Slúžia výhradne na umožňovanie možných zlepšení na našej stránke, aby sme sa mohli prispôsobiť čo najväčšiemu počtu užívateľov.